ELS NOSTRES PANTALLES LED EXTERIORS

Odoo - Sample 1 for three columns

SMARTBOX3

Pas de 3,75mm Exterior

Freqüència d'actualització elevada

Gran lluminositat

Lleuger

Refredament passiu

Protecció IP67 frontal/posterior

                     

Odoo - Sample 1 for three columns                        
SMARTBOX5

Pas de 5mm Exterior

Freqüència d'actualització elevada

Gran lluminositat

Lleuger

Refredament passiu

Protecció IP67 frontal/posterior

Odoo - Sample 1 for three columns

SMARTBOX7  

Pas de 7,5mm Exterior

Freqüència d'actualització elevada

Gran lluminositat

Lleuger

Refredament passiu

Protecció IP67 frontal/posterior

Odoo - Sample 1 for three columns

SMARTBOX10 

Pas de 10mm Exterior

Freqüència d'actualització elevada

Gran lluminositat

Lleuger

Refredament passiu

Protecció IP67 frontal/posterior